Raamatupidamisteenused

Mida tähendab koostöö RAKO-ga?

RAKO Raamatupidamise Büroo raamatupidamisteenused garanteerivad seadustest lähtuva ja headele raamatupidamistavadele vastava raamatupidamise.

Kasutades RAKO Raamatupidamise Büroo teenuseid, ei vaja ettevõtja eraldi majandustarkvara ega seo ennast töötajaga kaasneva riskiga. Enamasti ühe spetsialisti teadmistest ka ei piisa, vaja läheb enamat ja seda võimaldab raamatupidamisteenuste kasutamine.


RAKO Raamatupidamise Büroo raamatupidajad töötavad ka kui kliendihaldurid, mis tähendab seda, et klient saab kogu oma info ühelt raamatupidajalt, mis välistab olukorra, kus “keegi” võtab dokumendid vastu, “keegi” töötleb neid, „keegi“ esitab aruandlust ja “keegi” suhtleb kliendiga.


Raamatupidamisteenuse kirjeldus:


• dokumentide töötlemine vastavalt kokkulepitud sagedusele teenusepakkuja kontoris
• raamatupidaja viibimine ja dokumentide töötlemine vastavalt kokkulepitud sagedusele teenuse tellija ettevõttes
• online – raamatupidamisteenus
• osaline raamatupidamisteenus (palgaarvestus, müügiarvete koostamine jne.)
• pearaamatupidaja teenus
• eelarvestamine
• majandusaasta aruannete koostamine
• eelmiste perioodide raamatupidamise korrastamine
• raamatupidamise lisateenused (statistikaaruanded, erinevad aruanded finantsplaneerimiseks, juriidilised lisateenused, ärinõustamine jne)
• paberivaba raamatupidamisteenus (elektrooniline dokumentide haldus)

Mida tähendab koostöö RAKO-ga?

Küsi raamatupidamisteenuse hinnapakkumist!